Farer ved hashmisbrug og bilkørsel

Hash er et forbudt stof i det meste af verden, da man nemt er forfalden til afhængighed af dette stof. På samme måde som alkohol og hårde stoffer, så giver hash en rus for brugeren, og derved oplever man en verden af fred og harmoni, og man er slet ikke i stand til at køre bil på forsvarlig måde. I medierne har der i løbet af de sidste års tid stået meget om hashbilisme, og Folketinget er også parat til at lave nye regler på området. Der findes især disse 3 typer for misbrug:

  1. Alkoholmisbrug
  2. Narkotika- og medicinmisbrug
  3. Hashmisbrug

I alle tilfælde vil man være så påvirket af rusen, at man er til fare for at komme til skade i trafikken, og det gælder både personen selv samt medtrafikanterne. Derfor raser der for tiden en heftig debat om hashbilisme, da hash jo nærmest er lovligt, fordi man ikke anser hash for at være en del af de hårde stoffer.

Sådan virker hash

Hash udvindes af hampeplanten Cannabis Sativa, og det aktive stof THC giver en kraftig rus. Hash findes i flere former herunder som Cannabinol olie, som pot med tørrede blade, som skunk med tørrede blade, men hash er især udbredt som en sort eller brun harpiksklump.

Hash eller cannabis anvendes af mange som alternativ medicin og med gode resultater, men desværre har hash også en bagside, da hash ofte er starten på vejen ind til de hårde stoffer. Man bliver hurtigt afhængig af hash på samme måde som cigaretter, men med hash er man så meget i en rus, at det er livsfarligt at sidde bag rattet i påvirket tilstand. Man kan blive påvirket på flere måder af hash, da det kan spises i kager, ryges i joints eller i en decideres hashpibe.

Virkningen af hash kan både give en afslappet og glad følelse, men man kan også nemt føle angst, mistænksomhed, panik og paranoia, så der er altså mange bivirkninger. Hash påvirker også din hjerne og indlæringsevnen og koncentrationen samt dine følelser, og en hashrus kan være flere timer. Langtidsvirkningerne af et massivt hashmisbrug er ofte apati, hvor man bliver ligeglad, doven og ugidelig.

Kroppen opbygger en fysisk og psykisk afhængighed af hash, så derfor bør man ikke starte på et hashmisbrug, da man i værste fald kan miste både familie og job og fremtidsmulighederne. Man bør tage kontakt med et behandlingscenter, hvor man kan få en kompetent og effektiv behandling for at komme ud af sit hashmisbrug på en sikker måde.

Behandlingscentre for misbrug

Brydehuset tilbyder behandling mod hashmisbrug samt misbrug af stoffer og alkohol, og Brydehuset har behandlingscentre overalt i landet. Her kan man få en anonym og gratis behandling, og det er yderst kompetente personer, der arbejder på centrene med både læger, misbrugskonsulenter, sygeplejersker, psykologer, psykiatere mm. Her er der således mulighed for at komme ud af sit hashmisbrug og få en effektiv behandling, der blandt andet omfatter samtaler, rådgivning, støtte, vejledning, medicinsk og social behandling.